Categorie archief: Geen categorie

Elk conflict begint met een innerlijk conflict

Wie het nieuws een beetje volgt en zijn omgeving observeert zal merken dat er veel conflicten zijn tussen mensen, bedrijven en landen. Een wereld zonder conflicten en oorlogen kun je bijna niet voorstellen en lijkt een utopie. Toch zijn er mensen en inheemse stammen die een dusdanig staat van persoonlijke ontwikkeling bereiken waardoor ze nauwelijks nog conflicten hebben. De vraag rijst hoe deze mensen en inheemse stammen het voor elkaar krijgen om zonder conflicten te leven.

Innerlijk conflict

De oorsprong van elk conflict ligt in een innerlijk conflict. Van jongs af aan wordt ons geleerd om ons te conformeren aan de eisen van ouders, leraren, en later ook aan die van leidinggevenden, klanten, etc. Onze eigen gevoelens krijgen daardoor weinig of geen aandacht waardoor we niet leren hoe we vanuit ons gevoel kunnen leven. Hierdoor zijn onze gevoelens niet in lijn met ons dagelijks gedrag. Dit is de bron van innerlijke conflicten.

Burn-out

Zolang we onze gevoelens blijven negeren kunnen we een redelijk leven leiden door het volgen van leiders. Met leiders bedoel ik ouders, leraren, leidinggevenden, politici, etc. Want zonder een goed contact met je gevoel kun je moeilijk richting geven aan je eigen leven. Op een bepaalt moment laten onze gevoelens zich niet meer onderdrukken en komen ze als een duveltje uit een doosje naar boven. Vaak uit dit zich in een burn-out, een midlife crisis, lichamelijke klachten of chronische ziekten.

Strijd

Zodra je steeds meer last krijgt van de gevolgen van het onderdrukken van je gevoelens sta je voor de keus of doorgaan met je huidige leven of je leven veranderen en meer naar je gevoel luisteren en die volgen. Als je meer maar je gevoel gaat luisteren neemt het aantal conflicten tijdens de overgangsfase toe omdat je gedrag verandert. Dat komt omdat je nog niet vertrouwd bent met het lezen en uitdrukken van je gevoelens en deels nog afhankelijk van leiding uit de buitenwereld. Zodra je afstand neemt van de leiding van de buitenwereld ontstaat er verwarring bij jou en de buitenwereld. De buitenwereld laat zich niet zomaar wegduwen. Vaak wordt je voor vreemd aangekeken of gek verklaart tijdens de overgangsfase.

Persoonlijke leiderschap

Pas als je voldoende vaardigheden hebt ontwikkeld om je gevoelens te lezen en uit te drukken waardoor je geheel op eigen benen kan staan verdwijnen je innerlijke conflicten en daardoor ook de conflicten in de buitenwereld. De buitenwereld heeft geen vat meer op je en staakt de strijd. Je kan nu helder uitleggen wat je wel en niet wil en bent leider over je eigen leven geworden wat persoonlijk leiderschap wordt genoemd. Een wereld zonder conflicten begint bij innerlijke vrede.

Sybren van der Schaar

Onze zomeractie

Maak kennis met onze LifetimePro coaches! Doe een aanvraag voor een coachgesprek en maak kans op een gratis coachingssessie.

Deze zomer geven we iedere week een gratis kennismakingsgesprek weg. Vul hier de gratis LTP Coachscan en en maak kans op een coachgesprek van maximaal 1,5 uur.

De live gesprekken vinden plaats in de regio Den Haag/Leiden/Alphen en in de overige regio’s via skype.

Persoonlijke ontwikkeling

Ben jij de professional van de toekomst? Dan werk je samen met anderen aan persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van je innerlijke vaardigheden en het vormgeven van integraal samenwerken!

Wil je weten hoe het met jouw bewustzijnsontwikkeling is? Doe dan de gratis Quickscan.

Daarnaast is het belangrijk een indicatie te krijgen van jouw huidige voorkeursthema, het thema waarmee jij naar de wereld kijkt, met anderen omgaat en jezelf uit. Jouw taalgebruik en de woorden die je aanspreken hebben allemaal te maken met jouw voorkeursthema. Daarom is het belangrijk dat thema te kennen en te herkennen in jouw dagelijks leven. Benieuwd? Doe de gratis Themascan.