De wereld zit in de overgang naar een nieuw tijdperk. In het nieuwe tijdperk hebben professionals meer bewustheid en werken zij vanuit kernwaarden als eenheid, verbinding en compassie. Dit levert gelukkiger en vitaler professionals op en organisaties met meer synergie. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat professionals leiding nemen over hun eigen leven.

In het nieuwe tijdperk zijn professionals bekend met het bewustheid perspectief en weten zij dat ze zich op dit gebied hun leven lang kunnen ontwikkelen.

Lifetime Pro richt zich op het promoten en ontwikkelen van het bewustheid perspectief, die horen bij persoonlijk leiderschap binnen organisaties en het verhogen van het bewustzijn van professionals op fysiek, mentaal-emotioneel, sociaal en professioneel gebied.

 

Dat doet Lifetime Pro op 2 manieren:

  1. Door het coachen en trainen van professionals vanuit het bewustheid perspectief
  2. Door het samenbrengen van professionals die anderen willen (en kunnen) coachen, trainen en op andere manieren begeleiden vanuit bewustheid perspectief.

 

Dit samenbrengen gebeurt enerzijds door het vormen van een netwerkorganisatie en anderzijds door het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk curriculum. Dat curriculum is zowel leerlandschap als een overzicht van het dienstenaanbod. Een ‘kapstok’ voor zowel hulpvrager als hulpverlener, waarbij de vertakkingen van de kapstok de leerlijnen zijn binnen het curriculum. Hulpvragers kunnen met behulp van deze leerlijnen zien op welke manier zij zich een heel leven kunnen ontwikkelen en hulpverleners kunnen aangeven binnen welke leerlijn(en) zij passen.

Op deze wijze draagt Lifetime Pro bij aan de emancipatie van de medewerker naar een professional die leiding neemt over zijn eigen leven en persoonlijke ontwikkeling.