Waarom integraal samenwerken?

Om passende oplossingen te bieden aan klanten wordt het steeds belangrijker dat medewerkers van verschillende afdelingen hun activiteiten met elkaar verbinden. Dat vraagt van medewerkers dat ze creatief zijn en diverse oplossingen kunnen bieden. Daarnaast is het van belang dat medewerkers die het betreft erbij worden betrokken. Daarvoor is het nodig en gewenst dat medewerkers elkaar kennen. Bekend zijn met elkaars werkwijze en met elkaars mogelijkheden. Daarbij is het van belang dat ze weten welke disciplines nodig zijn om een volgende stap in het vinden van een passende product of dienst. Het vraagt van medewerkers dat ze voldoende vertrouwen hebben in elkaars deskundigheid en verantwoordelijkheid. Medewerkers dienen elkaar waar nodig, ook kritisch te kunnen bevragen over hun aanpak zonder dat het tot een conflict leidt. Samengevat vraagt dit om een integraal bewustzijn.